Socjolog: badacz, analityk. Analiza danych sondażowych w R

„Socjolog: badacz, analityk. Analiza danych sondażowych w R" to projekt adresowany do członków Koła Naukowego Studentów i Studentek Socjologii UJ oraz Koła Naukowego Studentów Socjologii AGH.

Głównym celem projektu było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu analizy danych sondażowych z wykorzystaniem programu R.

W ramach projektu, przeprowadziliśmy 6 spotkań warsztatowych obejmujących tematy:

 • Wprowadzenie do R i przygotowanie danych do analizy.
 • Analiza danych sondażowych w R – rozkłady częstości, rozkłady wielokrotnych wypowiedzi, tabele krzyżowe, analiza korespondencji.
 • Dobór próby i ważenie danych.
 • W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość pracować w grupach nad swoimi projektami, a efekty prowadzonych analiz zostały przedstawione na spotkaniu podsumowującym warsztaty 12 grudnia 2017 roku. W trakcie spotkania swoje prezentacje wygłosiły dwa zespoły, którym komisja konkursowa przyznała nagrody książkowe.

  Dziękujemy członkom kół naukowych za udział w warsztatach!

  Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

  W sprawie uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Agnieszką Otrębą – Szklarczyk: agnieszka.szklarczyk@furbs.org

  Powrót